Pita

Pork Gyros

with tomato, onion, tzatziki & potatoes

Pita classic
2.90