Λουκάνικο

καυτερο

Συνοδεύετε από λεμόνι και πιτάκι.

1.90