0

Πολιτική Παραδόσεων, Επιστροφών & Ακυρώσεων

Παράδοση παραγγελίας στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον Πελάτη (Delivery)  

Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει το πεδίο «Παράδοση» για να κάνει μια παραγγελία, η οποία θα παραδοθεί στη διεύθυνση που έχει υποδείξει (υπό την προϋπόθεση ότι οποιοδήποτε από τα καταστήματα «The Big Bad Wolf» παραδίδει στη συγκεκριμένη διεύθυνση). 

Ο χρόνος που απαιτείται για την παράδοση μιας παραγγελίας μπορεί να κυμαίνεται από 20 έως 55 λεπτά μετά την υποβολή της παραγγελίας και την αποδοχή της από το κατάστημα. Το προαναφερόμενο χρονικό πλαίσιο είναι ενδεικτικό και μπορεί περιστασιακά να διαφέρει από τον χρόνο παράδοσης που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα. Επιπλέον, η εμφάνιση των χρονικών πλαισίων αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτική για το «The Big Bad Wolf. 

To “The Big Bad Wolf” δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή – για οποιοδήποτε λόγο – η παράδοση της παραγγελίας εντός του προαναφερθέντος χρονικού πλαισίου. 

Ο Πελάτης θα είναι παρών στο σημείο παράδοσης που θα υποδείξει κατά τη διαδικασία παραγγελίας, την καθορισμένη ώρα για να παραλάβει την παραγγελία του. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν είναι παρών στο σημείο παράδοσης ή/και προσβάσιμος για περισσότερο από 5 λεπτά, το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης δεν μπορεί να υπαναχωρήσει ή να ζητήσει αντικατάσταση/ακύρωση της παραγγελίας του. 

Λήψη παραγγελίας από το κατάστημα (Takeaway)  

Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει το πεδίο «Take Away» για να κάνει μια παραγγελία, η οποία θα παραληφθεί αμέσως από το επιλεγμένο κατάστημα The Big Bad Wolf.

Ως «άμεση λήψη» ορίζεται η παραλαβή της Παραγγελίας από τον Πελάτη εντός χρονικού πλαισίου 30 λεπτών από την υποβολή της παραγγελίας και την αποδοχή της από το κατάστημα. 

Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων

Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) ασυνέπεια μεταξύ της παραγγελίας και των προϊόντων που παραδίδονται 

(β) διακυβεύεται η ποιότητα των παραδοθέντων προϊόντων, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει το ισοδύναμο της παραγγελίας σε είδος (π.χ. αντικατάσταση των προϊόντων ή ένα εκπτωτικό κουπόνι για την επόμενη παραγγελία τους).  

 

Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις και όταν η παραγγελία πρόκειται να παραδοθεί σε διεύθυνση που έχει επιλέξει ο Πελάτης (Delivery), ο Πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με το κατάστημα είτε μέσω email στο info@tbbw.gr είτε τηλεφωνώντας στο κατάστημα προκειμένου να αναφέρει το περιστατικό, να λάβει επιβεβαίωση και να ενημερωθεί για την αποζημίωση σε είδος. 

Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις που η παραγγελία πρόκειται να παραληφθεί από τον ίδιο τον Πελάτη (Take Away), ο Πελάτης θα ενημερώσει τον υπεύθυνο του καταστήματος τη στιγμή που θα λάβει την παραγγελία, προκειμένου να ενημερωθεί για τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την αποζημίωση στο είδος. 

Πολιτική ακύρωσης  

Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής και την υποβολή της παραγγελίας του, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία του, αφαιρώντας ποσότητες προϊόντων από το καλάθι του. Σε περιπτώσεις που ο Πελάτης έχει ολοκληρώσει την υποβολή της Παραγγελίας του, μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία μόνο τηλεφωνικά με το κατάστημα και μόνο εάν (α) η Παραγγελία δεν έχει ακόμη διεκπεραιωθεί & (β) δεν έχει εκδοθεί εμπορικό έγγραφο. 

Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας, για την οποία έχει επιλεγεί πιστωτική κάρτα ως τρόπος πληρωμής, η χρέωση θα ακυρώνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπεύθυνο του καταστήματος. 

Σε περίπτωση που μια παραγγελία δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας, διακοπής ρεύματος, τεχνικού ζητήματος, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλων σοβαρών λόγων, ο Πελάτης ενημερώνεται τηλεφωνικά και η παραγγελία του ακυρώνεται.

Up icon